New10

New10

New10 Geldzaken

6 vragen om de financiële gezondheid van je bedrijf te checken

Om je financiële situatie in kaart te brengen hoef je geen accountant te zijn of moeilijke termen als EBITDA te begrijpen: met een aantal basiscijfers heb je al inzicht. We help je op weg met 6 sleutelvragen die je kunt stellen om de financiële gezondheid van je bedrijf in kaart te brengen.

Laat jij de cijfers over aan je boekhouder en focus je je liever op andere zaken? Je bent niet alleen: veel ondernemers nemen onvoldoende tijd voor hun financiën. Terwijl een goede financiële gezondheid fundamenteel is voor de groei van je bedrijf. Sta je er financieel goed voor dan kun je tegenslagen aan én heb je een goede positie als je zakelijke financiering wilt aantrekken. Eén van de beste gewoontes die je als ondernemer daarom kunt ontwikkelen is regelmatig de financiële situatie van je bedrijf checken. Eigenlijk is het zoals je eigen gezondheid in de gaten houden, alleen let je niet op gewicht of cholesterol, maar kijk je naar je winst en liquiditeit.

1. Wat is je omzet?

Wat heeft je bedrijf in totaal gerealiseerd aan verkopen? Daarvoor kijk je naar de omzet: het aantal verkopen in een bepaalde periode zonder rekening te houden met de kosten. De omzet bereken je door de verkoopprijs te vermenigvuldigen met je afzet. Een dalende omzet hoeft niet altijd te betekenen dat je bedrijf niet gezond is. Soms kies je er bewust voor om te investeren in voorraad met een lagere marge of heb je een tijdelijke daling in omzet door seizoensinvloeden.

2. Zijn je kosten in lijn met je omzet?

Misschien is je omzet dit jaar enorm gestegen maar zie je dit niet terug in de winst. Dan is de kans groot dat je overheadkosten of bedrijfskosten te hard zijn gestegen. Gevolg is dat je onderaan de streep weinig extra overhoudt. Neem je kosten eens onder de loep: welke uitgaven dragen écht bij aan groei en je winst en welke kosten zijn niet echt nodig? Je overheadkosten slim managen is de eerste stap: kijk naar wat je kunt besparen op je verzekeringen, energiekosten of ICT. Ook je terugkerende kosten zoals abonnementen kunnen je winst flink drukken, bekijk of je hierop kunt besparen of de kosten kunt delen met een andere ondernemer.

3. Maakt je bedrijf winst?

Als je je financiële situatie wilt beoordelen kun je je verliezen in allerlei getallen, maar toch blijft je winst één van de belangrijkste cijfers. Hoe hard je omzet ook groeit, wil je op de lange termijn succesvol blijven dan is het van belang dat je winst maakt. Als je bedrijf niet structureel winst behaalt kan dit erop wijzen dat je verdienmodel niet rendabel genoeg is. Je winst bereken je door de totale opbrengsten te verminderen met totale kosten.

Daarnaast is het belangrijk om naar het rendement op je investering te kijken, dat is de winst gerelateerd aan het eigen vermogen wat je in je bedrijf hebt gestopt. Om dit te berekenen bekijk je wat je winst is en hoe zich dit verhoudt tot je geld wat je hebt geïnvesteerd.

4. Heb je voldoende spreiding in je klantportfolio?

Niet alleen voor beleggers geldt het advies dat je je kansen moet spreiden, maar ook voor ondernemers. Zorg voor een gezonde balans in je klantenbestand en voorkom dat je afhankelijk bent van 1 of slechts enkele klanten. Je gaat er natuurlijk niet vanuit, maar het kan gebeuren dat een klant failliet gaat of dat een bepaalde sector in de problemen komt. Dit kan risicovol zijn voor het voortbestaan van je bedrijf. Met name als een te groot deel van je omzet van deze partij komt. Houd daarom de spreiding van je klantportfolio in de gaten en probeer te differentiëren: van geografisch tot type bedrijven.

5. Heb je een positieve cashflow?

Hoeveel geld heb je in kas en houd je na je uitgaven geld over om te investeren? Een positieve kasstroom is een goede indicator voor hoe gezond je bedrijf is. Om je cashflow te analyseren kijk je onder andere naar werkkapitaal en liquiditeit.

Werkkapitaal

Werkkapitaal is de motor van je onderneming: het geld waarmee je dagelijkse uitgaven voor je bedrijf betaalt zoals voorraden, salarissen of onderhoud. Het hangt nauw samen met liquiditeit en het is altijd een afweging hoeveel werkkapitaal je aanhoudt: je wilt niet te veel voorraden en debiteuren op je balans hebben staan, want je hebt voldoende cash nodig om aan je verplichtingen te voldoen. Als je kapitaal vast zit in voorraden en uitstaande facturen kun je het niet besteden aan de groei van de onderneming. De balans vinden tussen een gezonde cashflow en steeds voldoende werkkapitaal is een uitdaging voor veel ondernemers.

Kan je bedrijf korte termijn verplichtingen nakomen?

De term liquiditeit komt je als ondernemer vast bekend voor: met deze financiële ratio bereken je of je bedrijf financiële verplichtingen kan betalen. Om te berekenen of je voldoende liquide bent kijk je naar de kortlopende schulden zoals je crediteuren, lening of financiering. Vervolgens kijk je naar je vlottende activa, de posten die binnen 1 jaar beschikbaar komen in geld. Je berekent vervolgens liquiditeit door je vlottende activa te delen door kort vreemd vermogen (crediteuren en overige kortlopende schulden). Wanneer is je bedrijf liquide? Als uit je berekening een getal komt hoger dan 1, dan kun je voorlopig aan je betalingsverplichtingen voldoen, maar beter nog is een uitkomst hoger dan 2. Is je liquiditeit krap, ga dan ook in gesprek met je leveranciers.

6. Solvabiliteit: potje voor onverwachte situaties

Een gezond bedrijf is niet alleen afhankelijk van kredietverstrekkers of de bank, maar heeft ook voldoende eigen vermogen op de balans. Als je succesvol wilt blijven met je bedrijf op de lange termijn, heb je voldoende vermogen nodig om in te spelen op kansen. Solvabiliteit is een term die vaak wordt gebruikt om te kijken of je bedrijf gezond is: je berekent hiermee de verhouding tussen het eigen vermogen (bezittingen verminderd met het vreemd vermogen) en het vreemd vermogen van je bedrijf. Je solvabiliteitratio bereken je door je eigen vermogen te delen door je vreemd vermogen en het te vermenigvuldigen met 100.

Hoe kun je je solvabiliteit verbeteren?

Heb jij het gevoel dat je in controle bent over je financiën? Dat is misschien wel de allerbelangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van je bedrijf. Is dit niet het geval? Overleg dan met je accountant of adviseur en kijk of je hulp in kunt schakelen.

Veelgestelde vragen

Groei mee met jouw klanten: inspiratie voor je bedrijf

Ben jij benieuwd hoe je slimmer kunt ondernemen en meegroeit met jouw klanten? We helpen je op weg met relevante kennis en expertinzichten over geldzaken en financiering. Mis geen groeikans en schrijf je in voor maandelijkse groei inspiratie in je mailbox!

  • Tips & tricks om slimmer te ondernemen
  • Alles over financiering en geldzaken
  • Interviews met inspirerende ondernemers
  • 1x per maand groei inspiratie in je mailbox