Wat is de AVG?

Hoe gaat New10 om met jouw gegevens?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verordening geeft mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Dit zijn de privacyrechten die jij als klant hebt:

gekopieerd!

Organisaties zijn wettelijk verplicht informatie te geven aan personen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Zij moeten deze mensen informeren welke gegevens zij gebruiken en met welk doel. Ook moeten zij informatie geven over hun eigen identiteit (naam en adres van de organisatie) en of zij de gegevens aan andere organisaties verstrekken.

gekopieerd!

Jij hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Daarom mag je een organisatie vragen of deze persoonsgegevens van je heeft vastgelegd en zo ja, welke. Je hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Wil je weten welke gegevens New10 van jou bewaart? Beschrijf je verzoek in een mail naar service@new10.com en voeg een kopie van je paspoort of ID-kaart bij.

gekopieerd!

Je hebt het recht om correctie van je persoonsgegevens te vragen. Je mag een organisatie vragen je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn.

Wil je jouw gegevens bij New10 wijzigen? Beschrijf je verzoek in een mail naar service@new10.com en voeg een kopie van je paspoort of ID-kaart bij. Geef duidelijk aan welke gegevens je wilt laten wijzigen en waarom.

gekopieerd!

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Dit recht geldt echter niet altijd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat New10 verplicht is je gegevens te bewaren.

Wil je jouw gegevens bij New10 laten verwijderen? Beschrijf je verzoek in een mail naar service@new10.com en voeg een kopie van je paspoort of id-kaart bij. Geef duidelijk aan welke gegevens je wilt verwijderen en waarom.

gekopieerd!

In bepaalde situaties heb je het recht op beperking van het gebruik van je gegevens. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens onjuist of onnodig zijn, of wanneer verwerking van je gegevens onrechtmatig is. De verwerking kan dan (tijdelijk) beperkt worden.

Wil je de verwerking van jouw gegevens bij New10 laten beperken? Beschrijf je verzoek in een mail naar service@new10.com en voeg een kopie van je paspoort of id-kaart bij. Geef duidelijk aan om welke gegevens het gaat en wat de reden van je verzoek is.

gekopieerd!

Je hebt recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Zo geef je jouw gegevens bijvoorbeeld makkelijk door aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kun je vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Wil je jouw gegevens laten overdragen van of naar New10? Beschrijf je verzoek in een mail naar service@new10.com en voeg een kopie van je paspoort of id-kaart bij. Geef duidelijk aan om welke gegevens het gaat en wat de reden voor je verzoek is.

gekopieerd!

Je hebt het recht een organisatie te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Het recht van verzet is van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden of bij bijzondere persoonlijke redenen.

Wil je gebruik maken van het recht van verzet? Beschrijf je verzoek in een mail naar service@new10.com en voeg een kopie van je paspoort of id-kaart bij. Geef ook aan wat de reden van je verzoek is.

gekopieerd!

Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Je hebt recht op een menselijke blik bij besluiten die over jou gaan. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst.

Wil je gebruik maken van het recht op een menselijke blik? Beschrijf je verzoek in een mail naar service@new10.com en voeg een kopie van je paspoort of id-kaart bij. Geef ook aan wat de reden van je verzoek is.

Overige vragen gerelateerd aan persoonsgegevens:

gekopieerd!

Wij bewaren de gegevens die jij via onze website met ons deelt. Wij gebruiken ook gegevens over je die we niet van jou hebben gekregen. Als jouw partner bijvoorbeeld mede namens jou een aanvraag voor een lening doet, vragen we ook naar gegevens over jou. Het kan ook gaan om gegevens uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan gegevens uit de Kamer van Koophandel (KvK) of van het Bureau Kredietregistratie (BKR). In onze privacyverklaring lees je meer over de gegevens die we bewaren.

gekopieerd!

Wij gebruiken jouw gegevens om ons bedrijf en dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiƫnt mogelijk te maken. In onze privacyverklaring lees je voor welke doelen wij jouw gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld om overeenkomsten aan te gaan, onderzoek te doen of voor marketingdoeleinden.

gekopieerd!

We doen onze uiterste best om jouw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. We investeren veel in onze systemen, procedures en mensen. We zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van jouw gegevens. We trainen onze mensen ook om veilig om te gaan met jouw gegevens. In onze privacyverklaring lees je meer over hoe we omgaan met jouw gegevens en over welke maatregelen we hebben getroffen om deze te beveiligen.

gekopieerd!

Op de volgende pagina lees je hoe je een klacht bij ons indient als we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens of als je ontevreden bent over andere zaken.