Productvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van New10 B.V.

LEESWIJZER
Je hebt een Lening bij New10 afgesloten of je bent van plan dit te doen. Deze Algemene Voorwaarden horen bij jouw Lening. Lees deze Algemene Voorwaarden daarom goed.

Je leest hierin een belangrijk deel van de afspraken die gelden als New10 geld aan je leent. Zo kun je lezen wat je van New10 mag verwachten en wat New10 van jou verwacht. Andere afspraken staan in de Leningsovereenkomst, de schermen die je hebt doorlopen bij de aanvraag en de overige Leningsdocumentatie.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een aantal delen. Een deel Algemeen waarin bijvoorbeeld afspraken staan over de manier waarop je met New10 kan communiceren, wat voor informatie je aan New10 moet geven of welke kosten New10 bij je in rekening mag brengen.

In het tweede deel, de Lening, staan afspraken die vooral over de Lening gaan. Zoals afspraken over rente en aflossingen.

Het deel dat de Pandrechten heet, gaat over afspraken in verband met het Pandrecht dat je op jouw bezittingen geeft aan New10. Bijvoorbeeld waarom je een Pandrecht aan New10 moet geven en wat de gevolgen voor jou zijn als je een Pandrecht aan New10 geeft.

In het deel Overig staan de laatste algemene afspraken, bijvoorbeeld dat Nederlands recht van toepassing is op de Leningsdocumentatie.

Ben je op zoek naar andere productinformatie van jouw Lening? Kijk dan op new10.com

DE LENING

DE PANDRECHTEN

OVERIG