Debiteuren Krediet: flexibele debiteurenfinanciering

Met een flexibel limiet bij New10 en actief debiteurenbeheer door Payt help je jouw klant met het overbruggen van betalingstermijnen en het effectief financieren van werkkapitaal. Financier tot 70% van openstaande facturen met een dynamisch limiet. Bespaar je klant tijd met een debiteuren administratie van Payt en krijg facturen sneller betaald.

hero-image

Wat is Debiteuren Krediet

Flexibele debiteurenfinanciering

Voor veel ondernemers is het overbruggen van betalingstermijnen lastig. Met Debiteuren Krediet van New10 help je jouw klant met voldoende werkkapitaal voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Een Debiteuren Krediet is een werkkapitaalfinanciering die is gekoppeld aan de facturen van een onderneming. Maandelijks wordt de limiet opnieuw vastgesteld op basis van de recente debiteurenstand van de onderneming.

Met het volledig automatiseren van het debiteurenbeheer door Payt realiseer je tijdsbesparing voor je klant en worden facturen sneller betaald. De limiet van het krediet wordt gebaseerd op uitstaande facturen en beweegt mee met de behoeften van je klant.

 • Maandelijks flexibel limiet
 • Maximaal 70% voorfinanciering openstaande facturen
 • Debiteurenfinanciering vanaf € 100.000 tot € 1.000.000
 • Looptijd van 36 maanden, herziening elke 3 jaar
 • Geautomatiseerd debiteurenbeheer bij Payt
 • Aflossing van minimaal 1,5% per maand, bij voldoende dekking weer opneembaar
 • Persoonlijke borgstelling van 10% in geval van een BV
 • Enkel verpanding van debiteuren
 • Rente over het opgenomen bedrag, vaste service fee van maximaal 0,1% over de dynamische limiet en Payt abonnement voor debiteurenbeheer

Waarom kies je voor Debiteuren Krediet bij New10?

Met Debiteuren Krediet bied je jouw klant met een dynamisch limiet de ruimte om te groeien en flexibel te ondernemen. Je klant heeft de touwtjes in eigen hand en beheert openstaande facturen via Debiteuren Krediet. Facturen worden sneller uitbetaald en het bespaart je klant tijd.

Dynamisch limiet

Real time financiering die meegroeit met de behoeften van je klant tot maximaal € 1.000.000. Maandelijks wordt de limiet vastgesteld.

Rente alleen over opgenomen limiet

Flexibel ondernemen met financiële ruimte tegen een scherpe rente tussen 4,4% - 7,1% over het opgenomen bedrag.

Facturen sneller betaald

Debiteurenbeheer via een geautomatiseerd systeem van Payt bespaart tijd en zorgt ook voor een snellere betaling van openstaande facturen.

Hoe vraag ik Debiteuren Krediet aan?

Debiteuren Krediet van aanvraag tot financiering

1

New10 account

Start je aanvraag en maak een New10 account aan

2

Upload gegevens

Upload jaarrekening, transactieoverzicht, organogram en debiteurenlijst met ouderdomsanalyse

3

Aanbod op maat & aanvraag afronden

4

Ondertekenen documenten

5

Connectie met Payt

6

Financiering beschikbaar

Welke financiering past het beste bij mijn klant?

Vergelijking Debiteuren Krediet en Zakelijk Krediet

Debiteuren Krediet

 • Debiteurenfinanciering vanaf € 100.000 tot maximaal € 1.000.000
 • Rentepercentage tussen 4,4% - 7,1% over het opgenomen bedrag
 • Flexibel geld opnemen en aflossen
 • Maandelijkse service fee van maximaal 0,1% over de dynamische limiet
 • Looptijd van 36 maanden, herziening elke 3 jaar
 • Geautomatiseerd debiteurenbeheer via Payt
 • Maandelijks meebewegend dynamisch limiet binnen de maximale kredietlimiet
 • Enkel verpanding debiteuren
 • 10% persoonlijke borgstelling

Zakelijk Krediet

 • Lenen vanaf € 20.000 tot maximaal € 500.000
 • Rente tussen 4,4% - 9,6%
 • Flexibel opnemen en aflossen
 • Maximaal 0,2% servicekosten over het totale kredietbedrag per maand
 • Looptijd van 36 maanden, herziening elke 3 jaar
 • Vrije keuze in debiteurenbeheer
 • Vooraf vastgestelde kredietlimiet
 • Algehele verpanding goederen
 • 25% persoonlijke borgstelling

Komt mijn klant in aanmerking?

Criteria Debiteuren Krediet

Basisvoorwaarden
 • Positief eigen vermogen én winstgevendheid
 • Minimale omzet van € 50.000
 • Het bedrijf is een eenmanszaak, vof, maatschap of bv
 • Je klant heeft minimaal 15 maanden aan transactiedata op een zakelijke rekening
 • Het bedrijf is niet actief in één van deze branches: financiële instellingen, commercieel vastgoed, projectontwikkeling, scheep- en luchtvaart, levensbeschouwelijke en politieke organisaties, adult entertainment, tabak, drugs en gokken
De facturen voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Facturen in euro
 • Minimaal 10 debiteuren
 • Totaal openstaande bedrag op een debiteur is niet hoger dan 15% van alle openstaande vorderingen
 • Factuurdatum ligt niet in de toekomst
 • Factuur staat niet langer dan 90 dagen open
 • Facturen zijn vrij van verpanding
 • De boekhouding loopt via een van de standaard boekhoudpakketten

Debiteuren Krediet voor ondernemers

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

De financiële gezondheid van je klant is belangrijk voor ons. Zo kunnen we tijdig ondersteunen wanneer de situatie verandert.

 • Om gebruik te maken van Debiteuren Krediet is een actief debiteurenbeheer via Payt verplicht
 • New10 stelt maandelijks een dynamisch limiet beschikbaar
 • Je klant betaalt maandelijks een bedrag aan rente en aflossing
 • Ieder kwartaal uploaden van transactiedata en jaarlijks de jaarcijfers met een definitieve jaarrekening

Wat zijn de voordelen, nadelen en risico’s van een Debiteuren Krediet?

Voordelen, nadelen en risico's van een Debiteuren Krediet

De financiële gezondheid van je klant is belangrijk voor ons. Zo kunnen we tijdig ondersteunen wanneer de situatie verandert.

Voordelen
 • Flexibel geld opnemen en aflossen (vanaf 4,4% per maand).
 • Afgelost geld kan opnieuw worden opgenomen, binnen de kredietlimiet.
 • Op elk moment opzeggen of de kredietlimiet verlagen.
 • Elke maand automatisch een deel aflossen.
Nadelen en risico’s
 • New10 kan het Debiteuren Krediet opzeggen of de kredietlimiet verlagen, bijvoorbeeld wanneer je klant de afspraken niet nakomt. In dat geval dient je klant het geleende bedrag terug te betalen. Dit bedrag kan niet opnieuw worden opgenomen.
 • Op basis van de jaarcijfers wordt er voor je klant een maximale limiet bepaald. De dynamische limiet (gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke facturenstand) kan niet hoger zijn dan de maximale limiet.
 • De looptijd van Debiteuren Krediet is 3 jaar. Na deze 3 jaar doen we een herziening en bepalen wij of je klant nog steeds in aanmerking komt. De rente wordt dan opnieuw vastgesteld, waardoor de rentelasten hoger of lager kunnen worden.

Veelgestelde vragen Debiteuren Krediet