Debiteuren Krediet: flexibele debiteurenfinanciering

Met een flexibel limiet bij New10 en actief debiteurenbeheer door Payt help je jouw klant met het overbruggen van betalingstermijnen en het effectief financieren van werkkapitaal. Financier tot 70% van openstaande facturen met een dynamisch limiet. Bespaar je klant tijd met automatisch debiteurenbeheer.

hero-image

Wat is Debiteuren Krediet

Flexibele debiteurenfinanciering

Voor veel ondernemers is het overbruggen van betalingstermijnen lastig. Met Debiteuren Krediet van New10 help je jouw klant met voldoende werkkapitaal om te groeien. Met het volledig automatiseren van het debiteurenbeheer door Payt realiseer je tijdsbesparing voor je klant en worden facturen sneller betaald. De limiet van het krediet wordt gebaseerd op uitstaande facturen en beweegt mee met de behoeften van je klant.

 • Maandelijks flexibel limiet
 • Maximaal 70% voorfinanciering openstaande facturen
 • Debiteurenfinanciering vanaf €100.000 tot €1.000.000
 • Geautomatiseerd debiteurenbeheer door Payt
 • Aflossing van 1,5% is bij voldoende dekking weer opneembaar
 • Persoonlijke borgstelling van 10% in geval van een BV
 • Enkel verpanding van debiteuren
 • Rente over het opgenomen bedrag, vaste service fee van 0,1% over de dynamische limiet

Waarom kies je voor Debiteuren Krediet bij New10?

Met Debiteuren Krediet bied je jouw klant met een dynamisch limiet de ruimte om te groeien en flexibel te ondernemen. Je klant heeft de touwtjes in eigen hand en beheert openstaande facturen via Debiteuren Krediet. Facturen worden sneller uitbetaald en het bespaart je klant tijd.

Dynamisch limiet

Real time financiering die meegroeit met de behoeften van je klant tot maximaal €1.000.000.

Rente alleen over opgenomen limiet

Flexibel ondernemen met financiële ruimte tegen een scherpe rente vanaf 1,5%.

Facturen sneller betaald

Debiteurenbeheer via een geautomatiseerd systeem bespaart tijd en zorgt ook voor een snellere betaling van openstaande facturen.

Hoe vraag ik Debiteuren Krediet aan?

Debiteuren Krediet in 4 stappen

1

New10 account aanmaken

2

Upload gegevens

Upload jaarrekening, transactieoverzicht, organogram en debiteurenlijst met ouderdomsanalyse

3

Aanbod op maat & connectie met Payt

4

Aanvraag afronden & tekenen

Met een digitale handtekening, identificatie en machtiging rondt jouw klant de aanvraag af

Komt mijn klant in aanmerking?

Criteria Debiteuren Krediet

Het bedrijf:
 • Is een eenmanszaak, vof, maatschap of bv
 • Staat minimaal 15 maanden geregistreerd bij de KvK
 • Is niet actief in één van deze branches: financiële dienstverlening, commercieel vastgoed, projectontwikkeling, scheep- en luchtvaart, levensbeschouwelijke en politieke organisaties, adult entertainment, tabak, drugs en gokken
De facturen voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Facturen in euro
 • Minimaal 10 debiteuren
 • Totaal openstaande bedrag op een debiteur is niet hoger dan 15% van alle openstaande vorderingen
 • Factuurdatum ligt niet in de toekomst
 • Factuur staat niet langer dan 90 dagen open
 • Facturen zijn vrij van verpanding
 • De boekhouding loopt via een van de standaardpakketten

Debiteuren Krediet voor ondernemers

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

De financiële gezondheid van je klant is belangrijk voor ons. Zo kunnen we tijdig ondersteunen wanneer de situatie verandert.

 • Om gebruik te maken van Debiteuren Krediet is een actief debiteurenbeheer via Payt verplicht
 • New10 stelt maandelijks een dynamisch limiet beschikbaar
 • Je klant betaalt maandelijks een bedrag aan rente en aflossing
 • Ieder kwartaal uploaden van transactiedata en jaarlijks de jaarcijfers met een definitieve jaarrekening

Wat zijn de voordelen, nadelen en risico’s van een Debiteuren Krediet?

Voordelen, nadelen en risico's van een Debiteuren Krediet

De financiële gezondheid van je klant is belangrijk voor ons. Zo kunnen we tijdig ondersteunen wanneer de situatie verandert.

Voordelen
 • Flexibel geld opnemen en aflossen (vanaf 1,5% per maand).
 • Afgelost geld kan opnieuw worden opgenomen, binnen de kredietlimiet.
 • Op elk moment opzeggen of de kredietlimiet verlagen.
 • Elke maand automatisch een deel aflossen.
Nadelen en risico’s
 • New10 kan het Debiteuren Krediet opzeggen of de kredietlimiet verlagen, bijvoorbeeld wanneer je klant de afspraken niet nakomt. In dat geval dient je klant het geleende bedrag terug te betalen. Dit bedrag kan niet opnieuw worden opgenomen.
 • Op basis van de jaarcijfers wordt er voor je klant een maximale limiet bepaald. De dynamische limiet (gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke facturenstand) kan niet hoger zijn dan de maximale limiet.
 • Na 3 jaar doen we een herziening en bepalen wij de rente opnieuw, waardoor de rentelasten hoger of lager kunnen worden.