Belangrijke informatie over hoe we omgaan met jouw gegevens

Privacyverklaring

1 mei 2017

Dit is de Privacyverklaring van New10 B.V. New10 is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank NV. New10 is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. New10 is gevestigd aan het Prins Bernhardplein 200, 1097 JB in Amsterdam en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 67693989. Hier vind je belangrijke informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met het gebruik van de website van New10. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op je persoonlijke omgeving My New10. Wij verzoeken je deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Welk type persoonsgegevens verwerkt New10?

Als je onze website bezoekt, bewaart en gebruikt New10 een aantal persoonsgegevens. Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Door jou opgegeven persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, huwelijkse staat
 • Gegevens over jouw onderneming of de onderneming waar je een aanvraag voor indient, zoals transactiegegevens, jaarrekeningen en kredietwaardigheidsgegevens. Deze informatie kunnen wij ook opvragen bij derden, indien noodzakelijk
 • Inloggegevens en je IP-adres

2. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 • Om na te gaan of we een bedrijf als klant kunnen accepteren
 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren met een bedrijf waarvoor een financiering wordt aangevraagd
 • Om ervoor te zorgen dat geld kan worden betaald en ontvangen
 • Om onze website te optimaliseren, onze dienstverlening te verbeteren en om trendanalyses of marketingonderzoeken te laten uitvoeren
 • Om marketing- en verkoopactiviteiten uit te voeren, tenzij je daartegen bezwaar hebt gemaakt
 • Veiligheidsredenen
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Relatiebeheer

3. Worden mijn persoonsgegevens die New10 gebruikt, bewaard?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en alleen indien noodzakelijk voor de onder 2. genoemde doeleinden. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of in zeer beperkte mate voor archiefdoeleinden bewaard.

4. Inzageverzoek

Wil je een overzicht van je persoonsgegevens opvragen, dan kun je een inzageverzoek doen. Je stuurt dan een verzoek met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar: service@new10.com. Ook voor algemene vragen over deze privacyverklaring kan je een e-mail sturen.

5. Deelt New10 gegevens met anderen?

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft bedrijven en financiële instellingen die het mogelijk maken de dienstverlening uiteindelijk af te sluiten. We maken voor onze website gebruik van de diensten van cloud-serviceproviders. Om jouw persoonsgegevens te beschermen hebben we contractuele en organisatorische maatregelen genomen. We leggen daarnaast veiligheids- en privacy-eisen op aan onze cloud-serviceproviders. Eén van deze vereisten is dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de doelen die hierboven staan. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens doorgeven aan instanties indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Hierbij kun je denken aan doorgifte van gegevens in registers, de Belastingdienst en Bureau Krediet Registratie (BKR). Daarnaast verstrekken wij gegevens indien dit wettelijk verplicht is.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7. Cookies

Hoe we omgaan met cookies kun je terugvinden op de cookie-pagina

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring?

Het is mogelijk dat we onze website veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om je te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring. Bij de melding staat wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen.