Persbericht

New10: "Ondernemers laten kansen digitalisering liggen"

**Amsterdam, 21 september 2018 - Slechts 1 op de 5 van de ondernemers steekt tijd en geld in het verzamelen en analyseren van klantgegevens. **

Daarbij geeft een derde hun website of webshop één keer per maand een update en slechts 29% van de ondernemers maakt gebruik van cloud-oplossingen voor werkplekken en applicaties. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek dat Panteia in opdracht van New10 naar aanleiding van haar eenjarig bestaan heeft verricht onder 967 micro-, klein-, midden- en grootbedrijven.

Een ruime meerderheid van de ondernemers geeft aan het bedrijf te willen laten groeien, maar lijkt vooral gericht te zijn op het voortbestaan van de organisatie. Dit is ook zichtbaar in de voordelen die ondernemers toeschrijven aan digitalisering. Zo geeft 38% aan een snellere dienstverlening als voordeel van digitalisering te zien en zegt 1 op de 5 ondernemers kostenverlaging te verwachten door digitalisering. Opvallend is dat slechts 11% aangeeft het aantrekken van nieuwe klanten als voordeel van digitalisering te beschouwen, terwijl er een sterke behoefte aan groei is bij ondernemers. Digitalisering biedt juist mogelijkheden om nieuwe klanten aan te trekken. Wat verder opvalt, is dat een derde van de ondernemers geen doelstellingen vastlegt en slechts 20% tijd en geld steekt in het verzamelen en analyseren van klantgegevens. Doordat ondernemers doelstellingen niet vastleggen en data missen, ontbreekt de focus en lopen zij volgens New10 in potentie kansen mis die digitalisering biedt.

“In het afgelopen jaar hebben wij zelf ervaren welke mogelijkheden digitalisering ondernemers kan bieden. Door volledig te werken in de cloud hebben we onze dienstverlening in hoog tempo kunnen opschalen en noteren we inmiddels elke maand opnieuw dubbele groeicijfers. We hebben onze ervaringen bij ondernemers getoetst en vinden het opvallend dat een grote meerderheid wil groeien, maar het dat onderzoek aantoont dat dit vaak nog vanuit angst wordt gedreven”, vertelt Mark Schröder, Commercieel Directeur van New10. “We zien dat de meeste ondernemers vooral willen groeien om het tempo van een zich steeds sneller digitaliserende markt te kunnen bijbenen. Hierdoor laten zij kansen liggen. Zo helpt het formuleren van doelstellingen bij het versterken van de focus in een door technologie snel veranderende wereld. Tijd en geld steken in het verzamelen en analyseren van data is daarbij wat ons betreft cruciaal om klanten digitaal te begrijpen en snel en eenvoudig te kunnen bedienen.”

Online ondernemen in de cloud nog niet populair

Het grootbedrijf beschouwt het onderhouden en ontwikkelen van IT als grootste uitdaging, terwijl het MKB dit inschat als op één na kleinste uitdaging. Volgens New10 is dit terug te zien in de plannen van ondernemers om hun bedrijfsprocessen in de komende jaren te digitaliseren en de mate waarin zij hun website onderhouden. Slechts 35% van de ondernemers is van plan processen te digitaliseren, een derde geeft hun website of webshop één keer per maand een update en maar 29% maakt gebruik van cloud-oplossingen voor werkplekken en applicaties.

“Prioriteiten stellen per kwartaal en resultaten meten biedt ondernemers de mogelijkheid om bij te sturen en focus aan te brengen in een snel veranderende wereld. Data is het fundament om te bepalen wat succesvol is en stuurt je in de richting waar de kansen liggen. Zo kunnen ondernemers beter inspelen op veranderende klantbehoeften en nieuwe klanten aan zich binden”, stelt Schröder. “Tegelijkertijd kan groei nieuwe uitdagingen op IT-gebied met zich meebrengen. Door vanuit de cloud te werken, kunnen ondernemers tegen lage maandelijkse kosten de nieuwste technologie gebruiken. Zo kunnen zij zich op IT-gebied meten met grote bedrijven en hun dienstverlening gemakkelijk opschalen als hun bedrijf groeit.”