Ondernemers Partners
Meer weten?

Veelgestelde vragen

Algemeen

New10 B.V. is een 100% dochter van ABN AMRO. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020215. ABN AMRO Bank N.V. staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).
Op dit moment kan dit alleen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of live chat. Geef de wijzigingen aan ons door en wij zullen ze doorvoeren. We werken hard aan het ontwikkelen van My New10, zodat je daar in de toekomst zelf je gegevens aan kunt passen.
Je kunt een klacht indienen door te bellen met 020 – 262 18 00, door een live chat te starten op onze website, of door e-mail te sturen naar service@new10.com. Zorg dat in je mail in ieder geval deze informatie staat:

  • Je naam en adres
  • een beschrijving van de situatie waarin de klacht is ontstaan
  • en waarom of waarmee je ontevreden bent.

Binnen een werkdag nemen we contact met je op.

Als je 8 weken na onze ontvangstbevestiging geen inhoudelijke reactie op je klacht hebt ontvangen dan kun je bepaalde klachten binnen 3 maanden voorleggen aan het Klachteninstuut Financiele Dienstverlening (Kifid). In het Kifid Reglement staat voor welke klachten je bij het Kifid terecht kunt.

De gegevens van het Kifid zijn:

Postbus 93257

2509 AG, Den Haag

Tel: +31 (0)70 333 89 99

Op www.kifid.nl kun je meer informatie, inclusief het Kifid Reglement, vinden.

Als je niet tevreden bent met de geboden oplossing kun je de klacht indienen voor een tweede beoordeling bij een andere afdeling of persoon binnen New10. Je kunt een klacht indienen voor een tweede beoordeling door te bellen met 020 – 262 18 00, door een live chat te starten op onze website, of door e-mail te sturen naar service@new10.com.

Ben je na het doorlopen van de klachtenprocedure van New10 nog steeds niet tevreden met de oplossing van je klacht of het verloop van de klachtenprocedure, dan kun je bepaalde klachten binnen 3 maanden voorleggen aan het Kifid. In het Kifid Reglement staat voor welke klachten je bij het Kifid terecht kunt.

De gegevens van het Kifid zijn:

Postbus 93257

2509 AG, Den Haag

Tel: +31 (0)70 333 89 99

Op www.kifid.nl kun je meer informatie, inclusief het Kifid Reglement, vinden.

Wij combineren een banklening met een digitaal aanvraagproces. Het geld voor de lening komt van ABN AMRO. Het proces van het aanvragen is nieuw opgezet door New10.
De nieuwe norm betekent dat we continu werken aan het sneller, simpeler en duidelijker maken van zakelijk lenen. We gaan met ondernemers in gesprek om hun wensen te horen bij het afsluiten van een zakelijke lening. We bekijken de mogelijkheden op het gebied van technologie en regelgeving. Alle inzichten bundelen we tot de nieuwe norm en vervolgens werken we keihard om die te gaan halen. We streven continu naar een 10: New10.
ABN AMRO heeft New10 geïnitieerd om een nieuwe propositie van online lenen neer te zetten voor mkb-ondernemers. New10 combineert de financiële kennis van de bank met de wendbaarheid van een start-up. Wij bieden ondernemers een volledig digitale oplossing waarmee zij zelf een lening kunnen aanvragen: gemakkelijk en met controle in eigen hand. Met de kennis van de bank ontwikkelen we veilige, betrouwbare processen. Door de funding van ABN AMRO kan New10 je bovendien een aantrekkelijk rentepercentage bieden.
New10 is een verstrekker van zakelijke leningen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). We zijn een initiatief van ABN AMRO, opgericht om het aanvragen van een zakelijke lening sneller, simpeler en duidelijker te maken.
Je kunt op onze perspagina onze contactgegevens terugvinden.
Als klant heb je er recht op precies te weten wat je van een Financier mag verwachten in alle fasen van de Financiering: de oriëntatie, de aanvraag en tijdens de looptijd van de Financiering. Gezamenlijk hebben de Nederlandse banken daarom de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (GKF) opgesteld met afspraken en normen. Deze code treedt op 1 juli 2018 in werking. Ook New10 heeft zich verbonden aan deze Gedragscode. Download de volledige gedragscode (pdf-bestand, 24 pagina’s).

Voor wie is de Gedragscode?

De Gedragscode is van toepassing op bedrijven met een groepsomzet van maximaal € 5 miljoen en op Financieringen die Klanten vanaf 1 juli 2018 aanvragen.
New10 valt onder de klokkeluidersregeling van ABN AMRO. Je vindt meer informatie op deze site

Over de zakelijke lening

Je kunt bij New10 een zakelijke lening aanvragen voor een investering in de volgende vaste activa: machines, inventaris en voertuigen. Het is ook mogelijk om geld te lenen voor andere doeleinden: voorraden en debiteuren, innovatie en ontwikkeling, groei en uitbreiding en marketing.
Voor het afsluiten van de lening betaal je eenmalig kosten: 1% van het leenbedrag, met een maximum van € 5.000. Deze kosten houden we in bij het overmaken van de lening, je betaalt ze dus alleen als je de lening daadwerkelijk laat uitbetalen. Tijdens de looptijd van de lening betaal je maandelijks een bedrag aan rente.
Na het afsluiten van de lening spreken we af dat je periodiek financiële gegevens met ons deelt. Ieder kwartaal upload je een overzicht van de af- en bijschrijvingen op je zakelijke rekening. Jaarlijks deel je de definitieve, door een accounts- of administratiekantoor opgestelde jaarrekening. Deze gegevens gebruiken we om de financiële gezondheid van je onderneming te monitoren. Zo kunnen we problemen met het terugbetalen van de lening op tijd signaleren.

Proces

Op onze website stel je zelf de lening samen die je wilt aanvragen. Wij gaan er daarbij vanuit dat je over voldoende kennis beschikt om een lening aan te vragen. Twijfel je of je die kennis hebt? Dan raden wij je aan om contact op te nemen met een financieel adviseur.

Bij het samenstellen kies je het doel van de lening, het bedrag en de looptijd. De volgende stap is het uploaden van financiële informatie van je onderneming. Op basis hiervan bepalen we of we je bedrijf een aanbod kunnen doen en berekenen we de kredietwaardigheid en het rentepercentage.

Bevalt dit aanbod je? Dan upload je stap voor stap documenten om de aanvraag compleet te maken. Onze experts beoordelen je dossier en bepalen definitief of je de lening kunt krijgen.

Vervolgens ondertekenen alle belanghebbenden de documenten van de lening. Daarna kan de lening worden uitbetaald.

Je bent 15 minuten bezig met het aanvragen van een aanbod op maat. Ga je verder met de aanvraag? Dan checken wij de aangeleverde informatie en doen we een screening van de onderneming en de betrokkenen. Binnen 1 werkdag weet je definitief of je geld kunt lenen. Na afronding van de aanvraag en het tekenen van de contracten kun je de lening laten overmaken. Binnen 1 werkdag nadat je op knop hebt gedrukt staat het geld op de rekening.
Je betaalt alleen voor de aanvraag als je de lening laat uitbetalen. Dan gelden er eenmalige afsluitkosten ter waarde van 1% van het leenbedrag. Er geldt een maximum van €5.000. Deze kosten houden we in bij het uitbetalen van de lening.
Van aanvraag tot uitbetaling heb je een aantal documenten nodig. Je vindt de lijst op de 'Hoe werkt het' pagina op deze website. Let op: niet alle documenten gelden voor iedere bedrijfsvorm.
In een MT940-bestand staan de af- en bijschrijvingen van je bankrekening. De informatie is gecodeerd zodat ons systeem het automatisch kan uitlezen. Je kunt deze bestanden downloaden bij je bank.
We kijken naar bepaalde kengetallen om tot een totaaloordeel te komen van je bedrijfsvoering. Dit doen we op basis van de informatie die jij aanlevert en data die we bij publieke bronnen ophalen, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel en het BKR. Om het proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen is een deel geautomatiseerd. Om meer in detail te kunnen beoordelen, doen we een deel handmatig.

Lees in onze privacy statement hoe we omgaan met jouw gegevens. En bekijk onze pagina over cookies om te zien hoe we omgaan met cookies.

Ons aanbod met het rentepercentage geldt 2 maanden. Maak je de aanvraag niet definitief? Dan vervalt het aanbod en moet je een nieuwe aanvraag doen.
Bij een eenmanszaak geldt dat de eigenaar de contracten en documenten moet tekenen. Bij een vof moeten alle vennoten tekenen. Voor een bv geldt dat alle aandeelhouders die een meerderheid van de aandelen in bezit hebben moeten tekenen, plus de bestuurders van de bv.

Bij alle bedrijfsvormen geldt dat de partner of echtgenoot van de eigenaar moet tekenen om toestemming te geven voor de persoonlijke borgstelling.

Bij ons teken je verschillende documenten met een elektronische handtekening. Bij een elektronische handtekening worden gegevens aan een digitaal document vastgemaakt. Een elektronische handtekening geeft de identiteit van de ondertekenaar aan en de authenticiteit van het ondertekende document.
Na het tekenen van alle contracten kun je de lening uit laten betalen. Binnen 1 werkdag nadat je op de knop hebt gedrukt staat de lening op je rekening.
Wij maken de lening over op een rekening die op naam van je bedrijf staat. Van deze rekening deel je met ons de transactiegegevens tijdens de aanvraag. Heb je meerdere zakelijke rekeningen? Kies dan de rekening waar de dagelijkse transacties van het bedrijf op plaatsvinden.
New10 vraagt je zowel tijdens het aanvraagproces als gedurende de looptijd van je zakelijke lening om jaarcijfers en transactiedata. Deze informatie hebben we nodig om een inschatting te maken van de financiële gezondheid van jouw onderneming. Hierbij kijken we naar winstgevendheid, solvabiliteit, liquiditeit en terugbetaalcapaciteit. Op basis hiervan wordt bepaald of en hoeveel je kunt lenen.

Ook gedurende de looptijd van je lening monitoren we de financiële gezondheid van je onderneming zodat we vroegtijdig kunnen signaleren of er betalingsproblemen ontstaan. Hierover gaan we met jou in gesprek. In onze privacyverklaring (zie link onderaan de pagina) lees je meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Samen met securityexperts van ABN AMRO zorgen we ervoor dat je gegevens veilig zijn. In onze privacyverklaring lees je meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je lening eindigt vanzelf zodra je de lening hebt terugbetaald. Wil je de lening eerder beëindigen? Dat doe je door extra af te lossen. Neem dan contact met ons op: wij doen dan een extra incasso. Je betaalt hiervoor geen extra kosten.

Aflossen

Elke maand los je een gelijk deel van de lening af. Dit bedrag, plus de rente, incasseren we automatisch van de rekening waar we de lening op hebben overgemaakt. Hiervoor geef je tijdens het aanvragen van de lening een digitale machtiging af.
Dat kan, en je betaalt daarvoor geen kosten. Neem contact met ons op: wij doen dan een extra incasso. We vragen je om niet op eigen initiatief geld naar ons over te maken.
Je begint na het uitbetalen van de lening direct met aflossen. Iedere maand schrijven we met een automatische incasso aflossing en rente af. Je ontvangt steeds een mail waarin we de incasso met het bedrag aankondigen. Aan het einde van de looptijd is de lening afgelost.

Na het uitbetalen van de lening deel je periodiek financiële informatie met ons. We vragen je iedere maand een overzicht van de af- en bijschrijvingen op je zakelijke rekening te delen. Ieder jaar vragen we je de jaarrekening met ons te delen. Met deze informatie kunnen wij ook na het uitbetalen van de lening de financiële gezondheid van je bedrijf monitoren.

Neem meteen contact met ons op als je verwacht de rente en aflossing niet te kunnen voldoen. Dit kan allerlei redenen hebben, zoals een tegenvaller in inkomsten, ziekte of een onverwachte kostenpost. Andersom nemen we ook contact met jou op als wij zien dat je financiële gezondheid verslechtert. Dit signaleren we aan de hand van de jaarrekeningen en af- en bijschrijvingen die je ons periodiek toestuurt. We gaan met je in gesprek over de oorzaak van de betalingsproblemen. Samen zoeken we naar een oplossing, zoals het kosteloos tijdelijk uitstellen van de betaling.