Ondernemers Partners
Meer weten?

Veelgestelde vragen

Algemeen

New10 B.V. is een 100% dochter van ABN AMRO. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020215. ABN AMRO Bank N.V. staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).
Op dit moment kan dit alleen door contact op te nemen met de klantenservice per telefoon, e-mail of live chat. Geef de wijzigingen aan ons door en wij zullen ze doorvoeren. We werken hard aan het ontwikkelen van My New10, zodat je daar in de toekomst zelf je gegevens aan kunt passen.
Je kunt een klacht indienen door te bellen met 020 – 262 18 00, door een live chat te starten op onze website, of door e-mail te sturen naar service@new10.com. Zorg dat in je mail in ieder geval deze informatie staat:

  • Je naam en adres
  • een beschrijving van de situatie waarin de klacht is ontstaan
  • en waarom of waarmee je ontevreden bent.

Binnen een werkdag nemen we contact met je op.

Wij combineren een banklening met een digitaal aanvraagproces. Het geld voor de zakelijke lening komt van ABN AMRO. Het proces van het aanvragen is nieuw opgezet door New10.
De nieuwe norm betekent dat we continu werken aan het sneller, simpeler en duidelijker maken van zakelijk lenen. We gaan met adviseurs en ondernemers in gesprek om hun wensen te horen bij het afsluiten van een zakelijke lening. We bekijken de mogelijkheden op het gebied van technologie en regelgeving. Alle inzichten bundelen we tot de nieuwe norm en vervolgens werken we keihard om die te gaan halen. We streven continu naar een 10: New10.
ABN AMRO heeft New10 geïnitieerd om een nieuwe propositie van online lenen neer te zetten voor mkb-ondernemers. New10 combineert de financiële kennis van de bank met de wendbaarheid van een start-up. Wij bieden een volledig digitale oplossing. Met de kennis van de bank ontwikkelen we veilige, betrouwbare processen. Door de funding van ABN AMRO kan New10 bovendien een aantrekkelijk rentepercentage bieden.
New10 is een verstrekker van zakelijke leningen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). We zijn een initiatief van ABN AMRO, opgericht om het aanvragen van een lening sneller, simpeler en duidelijker te maken.

Over de zakelijke lening

Bij New10 kan men geld lenen voor een investering in de volgende vaste activa: machines, inventaris en voertuigen. Het is ook mogelijk om geld te lenen voor andere doeleinden: voorraden en debiteuren, innovatie en ontwikkeling, groei en uitbreiding en marketing.
Voor het afsluiten van de lening betaalt de klant eenmalig kosten: 1% van het leenbedrag, met een maximum van € 5.000. Deze kosten houden we in bij het overmaken van de lening. De klant betaalt dus alleen als hij/zij de lening daadwerkelijk laat uitbetalen. Tijdens de looptijd van de lening betaalt de klant maandelijks een bedrag aan rente.
Na het afsluiten van de lening spreken we af dat de klant periodiek financiële gegevens met ons deelt. Maandelijks uploadt men een overzicht van de af- en bijschrijvingen op de zakelijke rekening. Jaarlijks deelt men de definitieve, door een accounts- of administratiekantoor opgestelde jaarrekening. Deze gegevens gebruiken we om de financiële gezondheid van de onderneming te monitoren. Zo kunnen we problemen met het terugbetalen van de lening op tijd signaleren.

Proces

Bij het samenstellen van de lening kies je het doel van de lening, het bedrag en de looptijd. De volgende stap is het uploaden van financiële informatie van de onderneming. Op basis hiervan bepalen we of we jouw klant een aanbod kunnen doen en berekenen we de kredietwaardigheid en het rentepercentage.

Bevalt dit aanbod? Dan upload je stap voor stap documenten om de aanvraag compleet te maken. Onze experts beoordelen je dossier en bepalen definitief of jouw klant de lening kan krijgen.

Vervolgens ondertekenen alle belanghebbenden de documenten van de lening. Daarna kan de lening worden uitbetaald.

Je bent 15 minuten bezig met het aanvragen van een aanbod op maat. Ga je verder met de aanvraag? Dan checken wij de aangeleverde informatie en doen we een screening van de onderneming en de betrokkenen. Binnen 1 werkdag weet je definitief of jouw klant het gewenste leenbedrag kan lenen. Na afronding van de aanvraag en het tekenen van de contracten kan jouw klant de lening laten overmaken. Binnen 1 werkdag nadat de klant op knop heeft gedrukt staat het geld op de rekening.
De klant betaalt alleen voor de aanvraag als de klant de lening laat uitbetalen. Dan gelden er eenmalige afsluitkosten ter waarde van 1% van het leenbedrag. Er geldt een maximum van €5.000. Deze kosten houden we in bij het uitbetalen van de lening.
Van aanvraag tot uitbetaling heb je een aantal documenten nodig. Je vindt de lijst op de 'Homepage' onder 'details over benodigde documenten'.
In een MT940-bestand staan de af- en bijschrijvingen van de bankrekening. De informatie is gecodeerd zodat ons systeem het automatisch kan uitlezen. Jouw klant kan deze bestanden downloaden bij zijn/haar bank. Op de pagina video's voor af en bijschrijvingen kun je vinden hoe deze bestanden kunnen worden opgehaald bij de bank.
We kijken naar bepaalde kengetallen om tot een totaaloordeel te komen van de bedrijfsvoering. Dit doen we op basis van de informatie die jij aanlevert en data die we bij publieke bronnen ophalen, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel en het BKR. Om het proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen is een deel geautomatiseerd. Om meer in detail te kunnen beoordelen, doen we een deel handmatig.
Ons aanbod met het rentepercentage geldt 2 maanden. Maak je de aanvraag niet definitief voor jouw klant? Dan vervalt het aanbod en moet je een nieuwe aanvraag doen.
Bij een eenmanszaak geldt dat de eigenaar de contracten en documenten moet tekenen. Bij een vof moeten alle vennoten tekenen. Voor een bv geldt dat alle aandeelhouders die een meerderheid van de aandelen in bezit hebben moeten tekenen, plus de bestuurders van de bv.

Bij alle bedrijfsvormen geldt dat de partner of echtgenoot van de eigenaar moet tekenen om toestemming te geven voor de persoonlijke borgstelling.

Bij New10 tekent de klant verschillende documenten met een elektronische handtekening. Bij een elektronische handtekening worden gegevens aan een digitaal document vastgemaakt. Een elektronische handtekening geeft de identiteit van de ondertekenaar aan en de authenticiteit van het ondertekende document.
Na het tekenen van alle contracten kan jouw klant de lening uit laten betalen. Binnen 1 werkdag nadat jouw klant op de knop heeft gedrukt staat de lening op de rekening.
Wij maken de lening over op een rekening die op naam van het bedrijf staat. Van deze rekening deelt jouw klant met ons de transactiegegevens tijdens de aanvraag. Zijn er meerdere zakelijke rekeningen? Kies dan de rekening waar de dagelijkse transacties van het bedrijf op plaatsvinden.
In onze privacyverklaring (zie link onderaan de pagina) lees je meer over de verwerking van de persoonsgegevens.
Samen met securityexperts van ABN AMRO zorgen we ervoor dat de gegevens van jou en jouw klant veilig zijn.
De lening eindigt vanzelf zodra jouw klant de lening heeft terugbetaald. Wil jouw klant de lening eerder beëindigen? Dan kan hij/zij dat doen door extra af te lossen. In dat geval kan jouw klant contact met ons opnemen: wij doen dan een extra incasso. Men betaalt hiervoor geen extra kosten.