Ondernemers Partners

Productdetails

Meer informatie over onze [zakelijke lening](https://new10.com/zakelijke-lening "zakelijke lening") vind je hier. Wil je direct een lening aanvragen voor je klant? Maak een account aan en start de aanvraag. Binnen 15 minuten weet je al of je klant kan lenen en tegen welke rente en voorwaarden.

Leendoel

We lenen voor investeringen zoals innovatie en ontwikkeling, of voor het financieren van vaste activa, zoals inventaris of voertuigen. In het laatste geval is de looptijd maximaal 5 jaar en rekenen we een lagere rente.

Leenbedrag

Wij verstrekken leningen van € 20.000 - € 1.000.000. Je klant ontvangt het bedrag in een keer. Terugbetaald geld kan niet opnieuw worden opgenomen.

Looptijd

De looptijd van de lening is minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaar. Tijdens de looptijd wordt de lening volledig afgelost.

Rente & afsluitkosten

Maandelijks rekenen we over de lening een vast rentepercentage. De afsluitkosten zijn 1% van de lening met een maximum van € 5.000. We houden de kosten in bij het overmaken: je klant betaalt niets tot we het leenbedrag uitbetalen.

Zekerheden

- Combi-pandakte: wanneer het eerste pandrecht is vergeven, neemt New10 automatisch het tweede recht op inschrijving.

- Persoonlijke borgstelling: 25% van het totale leenbedrag in het geval van een bv. Eigenaren van een eenmanszaak of vof zijn persoonlijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag.

Lineair aflossen

De lening wordt afgelost in maandelijkse, gelijke delen via automatische incasso. Extra aflossen is kosteloos en kan altijd. De lening eindigt als alles is terugbetaald. Je klant kan de lening tussentijds beëindigen door alles af te lossen.

Financiële analyse

We beoordelen iedere aanvraag op 5 factoren: winstgevendheid, solvabiliteit, liquiditeit, terugbetaalcapaciteit en complexiteit van posten op de balans. De score op deze elementen bepaalt het risico van de lening. We nemen bij de inschatting van het risico ook onze ervaring en cijfers van vergelijkbare ondernemingen mee.

Beheer na uitbetalen

We monitoren de financiële gezondheid van de onderneming. Zo kunnen we problemen met het terugbetalen van de lening op tijd signaleren. We vragen je klant daarom periodiek financiële gegevens met ons te delen. Ieder kwartaal een overzicht van af- en bijschrijven, en ieder jaar een jaarrekening.

Contracten

  • Leningsovereenkomst
  • Combi-pandakte
  • Borgstelling
  • Algemene voorwaarden

Direct aan de slag